برای پاییز


پاییزجان، تمام خاطراتم است: از عطر گیسوی لیلا… تا پای خسته‌ی موسا که غروب سرد یک پنج‌شنبه پا گذاشت به کوچه‌ی شهر دلم، تا دفتر یک عمر تنهایی و اندوه را ورق بزند.

در اولین روز پاییز دلم گرفته

اما حکایت تازه‌ای نیست

در آخرین روز تابستان هم دلم گرفته بود…

2 thoughts on “برای پاییز

  1. هنوزم واسه من اول پاییز عید نوروزه!
    ————–
    پاسخ: همه جا برگای زرده… رقص پاییز پر درده… گرمی دستای من کم شده دستاتو بده…

Comments are closed.