شعر: جاده‌های بد

جاده هنگام بارندگی لیز است

راه در دست تعمیر است

با احتیاط برانید

پانصد متر مانده به پیچ خطرناک

ببین

برای رسیدن به تو باید

با جاده‌های بد لاسید

به وحشت این جاده

باد را اضافه کن

که ماشین فسقلی‌ام را

مثل قاصدکی بی‌چاره

چپ و راست می‌کند

هنوز مانده تا پیچ خطرناک

می‌زنم کنار

تا کنار غربت بارانی این دره

شوق دیدنت را

با آخرین سیگار مانده در پاکت

دود کنم

One thought on “شعر: جاده‌های بد

Comments are closed.