بوتاکس، فیلمی ار رضا کاظمی

بالاخره اتفاق افتاد. پس از سالها توانستم مجوز کارگردانی فیلم بلند و پروانه ساخت نخستین فیلم بلند سینمایی ام را بگیرم. زحمت پیگیری اش بر دوش دوست عزیز تهیه کننده ام بود که بسیار جنگید و دوید تا از این مانع بیهوده بگذریم.

حالا در مرحله انتخاب نهایی بازیگر هستیم و به زودی شرح و خبر کاملتری خواهم نوشت. (این پست در روزهای آینده به روز خواهد شد)