زانتلاسما

بسیاری از اختلالاتی که در پوست می‌بینیم در واقع نشان‌دهنده‌ی یک اختلال در ارگان‌های داخلی بدن هستند و درمان آن اختلال داخلی اهمیت بیش‌تری دارد تا برطرف کردن اختلال پوست (هرچند این هم دست کم به لحاظ زیبایی، ضروری است). در واقع، پوست انسان در حکم تابلویی برای نشان دادن بسیاری از اختلالات داخلی بدن … Read more