ضد آفتاب

بی‌تردید در تابستان بیش از هر زمان دیگر نیاز به استفاده از محصولات ضدآفتاب احساس می‌شود. اما واقعیت این است که برای جلوگیری از پیری زودرس پوست و پیش‌گیری از آن گروه از بدخیمی‌های پوست (همان سرطان خودمان) که ناشی از آفتاب هستند، در تمام فصل‌ها و ماه‌ها و روزها باید از ضدآفتاب استفاده کنیم. … Read more