درباره من

پزشک، داستان‌نویس، شعرنویس، نقدنویس، خودنویس. و نیز این چیزها: فیلم‌ساز، آهنگ‌ساز. مربی شطرنج

نقد فیلم

نگارش نقد و مقاله و ترجمه سینمایی در نشریات سینمایی از سال ۱۳۸۵ عمدتا در ماهنامه فیلم

کتاب

مجموعه داستان کابوس‌های فرامدرن (نشر مرکز)

رمان کاپوزی (نشر مرکز)

کتاب تئوریک سینمایی فیلم و فرمالین (نشر مرکز)

رمان تفنگ آلخین (انتشارات یانا)

فیلم سینمایی

نویسنده و کارگردان فیلم بلند سینمایی بوتاکس

فیلمنامه

فیلمنامه‌هایی در بانک فیلمنامه خانه سینما ثبت شده اند

پرده‌ها

موسی

چهار

خاک بر سر

بوتاکس

نمایشنامه

حلقه مفقوده

خر در چمن

فیلمهای کوتاه و تجربی

آکرونوس

استاد

رم

با تشکر از ؟ علی و نازی

اگر اصغر اسکار بگیرد

با صدای دست من

ناگزیر

میخوام برم پاسارگاد

ماست و خیار

ژانوس

مستند

ژان والژان

جای من

Leave a Comment