دانلود

گزیده نوشته‌های وبلاگی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰

سوت دو انگشتی: گزیده نوشته‌های وبلاگی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱

سوت چهار انگشتی: گزیده نوشته‌های وبلاگی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲ 

«چشم‌چرانی و سادیسم در آثار هیچکاک»: hitchcock

بازیگری: سه فیلم سه تجربه

دانلود فیلم کوتاه «با صدای دست من»

دانلود فیلم کوتاه و تجربی استاد

دانلود فیلم کوتاه و تجربی آکرونوس (درباره ویروس کرونا)

عشق و روشنفکری در سینمای ایران

نقدی متفاوت بر گذشته اصغر فرهادی

 

2 thoughts on “دانلود

  1. این یک دیدگاه نیست.
    چرا با لینک های دوم و سوم یک فایل یکسان دانلود می شه و فایل سوت دو انگشتی قابل دسترسی نیست؟
    ———–
    پاسخ: ممنون برای تذکر. تصحیح شد.

Leave a Comment