درباره من

پزشک، داستان‌نویس، شعرنویس، نقدنویس، خودنویس. و نیز این چیزها: فیلم‌ساز، آهنگ‌ساز. مربی شطرنج

نقد فیلم

نگارش نقد و مقاله و ترجمه سینمایی در نشریات سینمایی از سال ۱۳۸۵ عمدتا در ماهنامه فیلم

کتاب

نگارش مجموعه داستان کابوسهای فرامدرن (نشر مرکز)

نگارش رمان “کاپوزی” (نشر مرکز)

نگارش کتاب تئوریک سینمایی “فیلم و فرمالین” (نشر مرکز)

فیلم سینمایی

نویسنده و کارگردان فیلم بلند سینمایی بوتاکس

فیلمنامه

فیلمنامه هایی در بانک فیلمنامه خانه سینما ثبت شده اند

پرده ها

موسی

چهار

خاک بر سر

بوتاکس

نمایشنامه

حلقه مفقوده

خر در چمن

فیلمهای کوتاه و تجربی

آکرونوس

استاد

رم

با تشکر از ؟ علی و نازی

اگر اصغر اسکار بگیرد

با صدای دست من

ناگزیر

میخوام برم پاسارگاد

ماست و خیار

ژانوس

مستند

ژان والژان

جای من

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment