لطفا به دوربین نگاه کنید بچه‌ها

IMG_3138

گربه‌ها در سرمای پاییز و زمستان چه می‌کنند؟ گربه‌ها دوربین را می‌فهمند؟ گربه‌ها عقل دارند؟ و… بچه‌های خوب من خودشان به‌خوبی جواب همه سؤال‌ها را می‌دهند.

آذر ۱۳۹۲ – خانه‌ی ما – تهران

(برای بزرگ‌تر دیدن کلیک کنید)