جان دنور و پلاسیدو دومینگو (شاید عشق…)

این ترانه‌ی دل‌انگیز با اجرای جان دنور و پلاسیدو دومینگو از آن عاشقانه‌های اساسی است؛ سترگ و بی‌نشان از رومانس رقت‌بار تین‌ایجری.

ترجمه‌اش را تقدیم شما می‌کنم. از این‌جا دانلود کنید.

پیش‌تر هم ترانه‌ای از جان دنور برای‌تان ترجمه کرده بودم. لینکش این‌جاست.

***

شاید عشق یک جای امن است

پناهگاهی در برابر طوفان

جایی برای آسایش

که گرم نگه می‌داردت

و در دشواری‌ها

وقتی تنهاتر از همیشه‌ای

خاطره‌ی عشق تو را به سرمنزل خواهد رساند

شاید عشق پنجره‌ای است

یا شاید دروازه‌‌ای گشوده

که تو را به سوی خود فرا می‌خواند

تا چیزهای بیش‌تری نشانت دهد

حتی اگر خودت را گم کنی

و سرگردان بمانی

خاطره‌ی عشق تو را دربر خواهد گرفت

عشق برای بعضی‌ به نرمی ابر است

و برای بعضی دیگر سخت چون پولاد

برای بعضی راهی برای زیستن

و برای برخی دیگر دریچه‌ای برای احساس

جایی عشق برقرار است

و جایی دیگر به حال خود رها شده

برای بعضی‌ همه‌چیز است

و با برخی دیگر بیگانه

شاید عشق مثل اقیانوس است

سرشار از ستیزه و درد

چونان آتشی که در زمهریر زمستان برفروزی

هم‌چون رعدی در هنگامه‌ی باران

اگر این زندگانی ابدی بود

و همه‌ی رؤیاهایم به حقیقت می‌پیوست

خاطراتم از عشق، همه از جانب تو می‌بود

(Placido Domingo)
Perhaps love is like a resting place
A shelter from the storm
It exists to give you comfort
It is there to keep you warm
And in those times of trouble
When you are most alone
The memory of love will bring you home

(John Denver)

Perhaps love is like a window
Perhaps an open door
It invites you to come closer
It wants to show you more
And even if you lose yourself
And don’t know what to do
The memory of love will see you through

(Placido Domingo)
Oh, Love to some is like a cloud
To some as strong as steel

(John Denver)

For some a way of living
For some a way to feel

(Placido Domingo)

And some say love is holding on
And some say letting go
And some say love is everything
And some say they don’t know

 (John starts joined by Placido)
Perhaps love is like the ocean
Full of conflict, full of pain
Like a fire when it’s cold outside
Thunder when it rains
If I should live forever
And all my dreams come true
My memories of love will be of you

(Placido Domingo)
And some say love is holding on
And some say letting go

(John Denver)
And some say love is everything
Some say they don’t know

(John starts joined by Placido)
Perhaps love is like the ocean
Full of conflict, full of pain
Like a fire when it’s cold outside
Or thunder when it rains
If I should live forever
And all my dreams come true
My memories of love will be of you

5 thoughts on “جان دنور و پلاسیدو دومینگو (شاید عشق…)

Comments are closed.