پادکست شماره ۱ رضا کاظمی

این نخستین پادکست من است. سیری کوتاه در دنیای زیبای ادبیات و هنر. برای تلطیف ذهن. پیشنهاد میکنم با هندزفری یا هدفون گوش دهید. منتظر پادکستهای بعدی باشید. همین جا.