پرونده‌ای برای ایناریتو

با کوشش بهمن شیرمحمد عزیز پرونده‌ای خواندنی و جذاب به مناسبت زادروز آلخاندرو گونزالس ایناریتو فیلم‌ساز بزرگ تهیه شده. (من فقط مقدمه‌ای چندخطی نوشته‌ام و نقشی در این کار ارزشمند نداشته‌ام). دعوت می‌کنم که حتما مطالب جذاب این پرونده را بخوانید.

لینک پرونده‌ی ایناریتو

و سپاس بسیار نثار دوستانی که برای این پرونده نوشته‌اند: آقایان بهمن شیرمحمد، بهنام شریفی، میلاد دارایی، شاهد طاهری، ایمان زینعلی، رضا جمالی و خانم فرناز خزاعی.

 

2 thoughts on “پرونده‌ای برای ایناریتو

Comments are closed.