نقدی بر گذشته اصغر فرهادی

خوانش سه قاب از گذشته اصغر فرهادی

از این جا دانلود بفرمایید

4 thoughts on “نقدی بر گذشته اصغر فرهادی

  1. تو خود مجله خواندم و دوست داشتم. مجله مدت‌هاست نیازمند چنین نوشته‌های متفاوتی‌ست.
    ————
    پاسخ: ممنون

Comments are closed.