میان‌پرده

من هنوز هم هستم، هرچند کمی گیر و گرفتار مشکلات زندگانی… اگر خوشی و شادمانی بود حتما با شما تقسیم می‌کردم. مانده‌ام تا این یکی هم بگذرد. تا برگردیم به روال عادی این روزنوشت. با آرزوی بهترین‌ها برای همه‌ی شما.

3 thoughts on “میان‌پرده

  1. ما نیز به بودنت افتخار میکنیم.
    باشد که گره از مشکلاتت باز شود و روزمره هایت به روز باشد(البته با شادی…….)

Comments are closed.