شعر: کلاه

hat

عزیزکم
آمدنی، هویج یادت نرود
می‌خواهم از کلاهم خرگوش دربیاورم
کار من چشم‌بندی نیست
در هر کلاهی، خرگوشی‌ هست
باید چشم باز کنیم

One thought on “شعر: کلاه

Comments are closed.