در تشییع سیمین‌بانو

در تشییع سیمین‌بانو، مادر غزل روزگار ما

در بی‌وفایی هر بند، زنده خواهی ماند
با زخم کاری لبخند، زنده خواهی ماند
آن سوی مرگ هنرمند، زندگی پیداست
از مرده‌ات که بترسند، زنده خواهی ماند…

2 thoughts on “در تشییع سیمین‌بانو

Comments are closed.