امنه؟

Is it safe?

مصیبت از سمت بیهودگی می‌آید. از سمت نادانستگی. از دست کلافه‌ی باد سر می‌خورد بر سر ساکنان اتفاقی خاک. نمی‌دانم. دلیل مصیبت را نمی‌دانم. اما این را خوب می‌دانم: باید دوام آورد. دوباره باد خواهد آمد و ودیعه‌اش را با خود خواهد برد.

بیا دوام بیاوریم.

4 thoughts on “امنه؟

  1. هر موقع اسم این فیلم میاد ناخوداگاه یاد مته میفتم و دندونم در میگره!!
    و
    اکت و بازی صحنه افتادن الماس ها از دست سر لارنس اولیویه کبیر :یعنی سادگی در اوج پختگی.

  2. تا حالا که دوام آوردیم. تا چه پیش آید و تا کی این روح زخمی تحمل این چرخ دنده های نامرئی را داشته باشد

Comments are closed.